Chủ tịch nước tặng quà người có công cách mạng dịp Tết nguyên đán 2023
Hình minh họa.

Theo đó, mức quà 600 nghìn đồng tặng:

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp tu dưỡng hàng tháng).

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

Mức quà 300 nghìn đồng:

Người có công giúp đỡ cách mạng, bao gồm: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mà tỷ lệ thương tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà tỷ lệ thương tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức quà 300.000 đồng cũng được trao cho đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không có thân nhân).

Theo quyết định, khoản kinh phí này đã được bố trí trong Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.