Cục Thuế Bình Dương: 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2023
Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương Nguyễn Văn Công tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Sơn Nam

Đánh giá về kết quả hoạt động năm 2022, Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương Nguyễn Văn Công chia sẻ, năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. khiến nhiều doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động, dẫn đến doanh thu nhiều ngành sụt giảm.

Vượt qua mọi khó khăn, Cục Thuế Bình Dương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp vừa hỗ trợ người nộp thuế theo chủ trương, chính sách của Nhà nước, vừa tăng cường công tác quản lý thu; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Dự toán thu ngân sách năm 2022 là 46.600 tỷ đồng, đạt 113% dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 98,6% so với cùng kỳ. Cơ quan thuế tỉnh Bình Dương đã xử lý truy thu thuế 5.322 tỷ đồng, ước tính số thuế truy thu toàn ngành đến 31/12/2022 là 2.825 tỷ đồng, giảm 67 tỷ đồng so với năm trước, đảm bảo ở mức 6. 6% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 (không vượt quá 8% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao).

Năm 2023, Cục Thuế Bình Dương đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác thuế như tập trung công tác quản lý thu, thu nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN 47.700 tỷ đồng. Hợp đồng năm 2023 do Bộ Tài chính giao và đã được HĐND tỉnh thông qua.

Ngoài ra, cơ quan thuế tỉnh cũng đề xuất 10 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, trong đó: Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tổ chức đối thoại với người nộp thuế định kỳ; giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước thông qua nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thuế năm 2023.

Nhân dịp này, hơn 30 tập thể, cá nhân của Cục Thuế tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tặng Giấy khen, Giấy khen. . tỉnh Bình Dương trao tặng.