Triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý thuế

Chia sẻ về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2022, ông Nguyễn Đức Huy – Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác chuyên môn năm 2022, ngành thuế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Cục Thuế Vĩnh Phúc thu ngân sách nội địa vượt dự toán
Bộ phận tuyên truyền, hỗ trợ Cục Thuế Vĩnh Yên hỗ trợ người nộp thuế kê khai, nộp thuế. Ảnh: Đức Minh

Cụ thể, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) được cục thuế thực hiện phong phú, đa dạng thông qua nhiều hình thức; tổ chức thành công chương trình bình chọn “Hóa đơn may mắn” vào quý II và quý III/2022, qua đó chọn ra tổng số 98 mã số “Hóa đơn may mắn” trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng theo từng quý. là 80 triệu.Dự kiến, Cục Thuế Vĩnh Phúc cũng sẽ hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra – kiểm tra mà Tổng cục Thuế giao. Trong đó, tiền xử lý vi phạm sau thanh tra hơn 16,5 tỷ đồng, bình quân xử lý 325 triệu đồng/vụ. Xử lý vi phạm sau thanh tra trên 38,3 tỷ đồng, bình quân 106 triệu đồng/vụ. Sau khi kiểm tra 45 quyết định, số tiền phải hoàn trả là 373 triệu đồng, số tiền phạt là 93 triệu đồng. Kiểm tra sau hoàn 20 quyết định, với tổng số tiền thuế hoàn là 485 triệu đồng, phạt tiền 100 triệu đồng.

Qua việc giám sát chặt chẽ công tác quản lý đăng ký mã số thuế, quản lý thông tin người nộp thuế, kê khai, kế toán thuế, hoàn thuế, nộp thuế điện tử nên tỷ lệ số tờ khai đã nộp luôn đạt 97,79% trên tổng số tờ khai phải nộp; tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt trên 98,03%; tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt trên 98% so với tổng số nộp giấy và số nộp vào NSNN.

Xử lý vi phạm về hóa đơn qua công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh hóa đơn đã xử lý 15 doanh nghiệp, số lượng hóa đơn đã xử lý là 2.048 số hóa đơn, tổng trị giá hóa đơn là hơn 42 tỷ đồng, tổng số tiền thuế truy thu và phạt là 484 triệu đồng.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã giải quyết 1.313 hồ sơ hoàn thuế, số thuế hoàn là hơn 5.025,6 tỷ đồng.

Thông tin về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn, ông Nguyễn Đức Huy cho biết, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai các biện pháp thu nợ đọng thuế; Công tác xử lý nợ được thực hiện đúng quy trình, hồ sơ, thẩm quyền và quy định, trong đó đã khoanh nợ thuế cho 2.809 người nộp thuế, với số tiền thuế nợ trên 112,9 tỷ đồng theo đúng quy định của Chính phủ. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Đặc biệt, năm 2022, cùng với ngành Thuế cả nước, Cục Thuế Vĩnh Phúc cũng đã hoàn thành 100% kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trước thời gian quy định 10 ngày (01/7/2022) và được vinh danh được Tổng cục Thuế tặng bằng khen về thành tích xuất sắc, đột xuất.

Với phương châm lấy cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa, kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành, theo đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã hoàn thành 100% nội dung, nhiệm vụ CCHC. vào năm 2022.

5 nhóm giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, năm 2023, kinh tế Việt Nam sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển của tỉnh, chỉ đạo của Tổng cục Thuế, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Thuế Vĩnh Phúc đề ra 5 nhiệm vụ: Trọng tâm, 5 nhóm các giải pháp tập trung triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2023.

Cục Thuế Vĩnh Phúc thu ngân sách nội địa vượt dự toán
Bộ phận một cửa Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính về thuế. Ảnh: Tạ Trang

Thứ nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ các chức năng, quy trình quản lý thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế, khai thác triệt để nguồn thu. Phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách năm 2023 Bộ Tài chính và HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao.

Thứ hai, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, làm tốt công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nông dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế.

Thứ ba, tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế trong toàn ngành, tăng cường các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, đặc biệt là các DN nợ thuế.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, dễ thực hiện; áp dụng mô hình cơ quan thuế điện tử, ứng dụng CNTT vào quản lý thuế; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, thông tin, tuyên truyền và thực hiện công khai tất cả các thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế dễ nắm bắt, thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong hoạt động.

Thứ năm, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Cục Thuế đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 liên quan đến thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về đăng ký thuế cho cá nhân và nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai; hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về chuyển đổi số tại Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 14/3/2022. Theo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) năm 2021, chỉ số DDCI chỉ số Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đứng thứ 5/28 Cục Thuế tỉnh.