Cụ thể, theo điều hành của liên bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng E5RON92 điều chỉnh sẽ không cao hơn 19.975 đồng/lít (giảm 371 đồng/lít so với hiện hành); thấp hơn 732 đồng/lít so với xăng RON95-III. Xăng RON95-III: không cao hơn 20.707 đồng/lít (giảm 493 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá xăng dầu giảm nhẹ, giá xăng E5RON92 xuống dưới mức 20.000 đồng/lít
Giá xăng giảm nhẹ, giá xăng E5RON92 giảm dưới 20.000 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Đồng thời với việc giảm giá xăng, giá các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm nhẹ. Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.601 đồng/lít (giảm 69 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa: không cao hơn 21.836 đồng/lít (giảm 65 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.863 đồng/kg (giảm 153 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 là 300 đồng/lít, xăng RON95 là 400 đồng/lít, dầu diesel là 800 đồng/lít; dầu hoả 500 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg.

Theo Liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này (từ ngày 12/12/2022 đến ngày 21/12/2022) có nhiều biến động nhưng nhìn chung tăng nhẹ đối với dầu diesel và dầu hỏa. giảm nhẹ đối với xăng và dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành ngày 12/12/2022 và kỳ điều hành ngày 21/12/2022 là: 83,213 USD/thùng xăng RON92 sử dụng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,827 USD/thùng) , giảm 0,984% so với kỳ trước); 87,241 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,199 USD/thùng, tương đương giảm 1,355% so với kỳ điều hành trước); dầu hỏa 108,977 USD/thùng (tăng 1,177 USD/thùng, tương đương tăng 1,092% so với kỳ trước); dầu diesel 112,497 USD/thùng (tăng 1,213 USD/thùng, tương đương tăng 1,090% so với kỳ trước); 368,069 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 0,440 USD/thùng, tương đương giảm 0,119% so với kỳ trước).