42 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, nộp thuế và thanh toán

Đến nay, Việt Nam là một trong 4 quốc gia đi đầu trong khu vực ASEAN áp dụng thu thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài (NCCNNN), thông qua cổng thông tin điện tử. Đây là bước quan trọng khẳng định chủ quyền thu thuế của Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với dịch vụ công số. Tổng cục Thuế cho biết, đến nay đã có 42 công chức đăng ký, kê khai, nộp thuế đến từ nhiều quốc gia lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Hà Lan, Australia, Hàn Quốc, Singapore. , gấp 2,5 lần so với năm 2021. Trong đó, có 6 doanh nghiệp đại chúng lớn Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ kinh doanh trên các nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam. .

“Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thu thuế đối với công chức nhà nước, đảm bảo mục tiêu trên nguyên tắc công bằng, thống nhất, đồng bộ, thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trên nền tảng số, năm 2023, ngành Thuế sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý… phục vụ công tác quản lý thuế nhà nước” – ông Nguyễn Bằng Thắng – Vụ trưởng Vụ Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế), nhấn mạnh như vậy tại hội nghị triển khai Kế hoạch nhiệm vụ công việc. năm tính thuế gần đây 2023.

Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong năm 2022, ngành thuế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký, kê khai, nộp thuế của công chức nhà nước trực tiếp hoặc ủy quyền với cơ quan thuế trực tiếp; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thu đúng, đủ, thu kịp thời các khoản nghĩa vụ của công chức nhà nước vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Đồng thời, cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (big data) để phân tích và quản lý thuế theo nguyên tắc rủi ro. Theo đó, ngành Thuế sẽ xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng nội dung công việc thu thập dữ liệu từ nguồn internet, xác định người bán, người mua. Ứng dụng CNTT trong phân tích, xử lý thông tin và quản trị rủi ro cho hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ số.

Ngành Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả, hiệu quả công tác thu thuế đối với người nộp thuế nhà nước. Đại diện Cục Thuế Doanh nghiệp lớn cho biết, việc chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tạo điều kiện để cơ quan thuế xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về hoạt động, giao dịch. của hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ số tại Việt Nam.

Theo Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, việc quản lý doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam đang có sự can thiệp giữa nhiều bộ, ngành, môi trường số đòi hỏi khả năng tương tác, liên kết cao. Các cơ quan quản lý nhà nước không thể hoạt động độc lập mà cần có sự phối hợp đồng bộ. Theo đó, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Cần sự vào cuộc hơn nữa của các ngành, các cấp

Ngoài các giải pháp nêu trên, ngành Thuế cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để quản lý thuế đối với DNNN. Ông Nguyễn Bằng Thắng cho biết, từ khi Cổng thông tin dành cho công chức đi vào hoạt động, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn đã phối hợp với các vụ, đơn vị trong ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đăng ký PCCC. kê khai và nộp thuế tại Việt Nam.

Về lâu dài, sẽ khuyến khích các tổ chức PCPNN kê khai thuế qua đại lý thuế, qua đó thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế việc thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua hồ sơ, tài liệu tại đại lý thuế. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ số sẽ được thực hiện chủ yếu tại trụ sở cơ quan thuế thông qua đối chiếu dữ liệu từ các sàn giao dịch, dữ liệu thanh toán. của ngân hàng và số liệu kê khai của người nộp thuế (NNT).

Nhiều nỗ lực trong quản lý thuế thương mại điện tử

PGS.TS Hoàng Văn Cường – Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đang đặt ra những thách thức lớn. lớn cho công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý thuế nói riêng. Đây không chỉ là thách thức của Việt Nam mà còn của các nước phát triển trên thế giới.

Tuy nhiên, tại Việt Nam đã đạt được những thành công bước đầu trong quản lý thuế thương mại điện tử. Kết quả đạt được là rất khả quan, là tiền đề cho những thành công tiếp theo trong tương lai. Đây là một nỗ lực rất lớn của ngành thuế Việt Nam.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng nghiên cứu, xây dựng và áp dụng mô hình tuân thủ của NNT phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ số trên cơ sở phân loại NNT theo hành vi tuân thủ, phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ của NNT. lựa chọn đối tượng thanh tra, kiểm tra thuế áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro và lập kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ số.

Ngoài ra, ngành thuế cũng sẽ phối hợp, nghiên cứu, xây dựng nội dung tham gia đàm phán các hiệp định đa phương về quyền đánh thuế đối với thu nhập từ kinh tế số.

“Trước tính chất phức tạp và biến động không ngừng của lĩnh vực thương mại điện tử, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn xác định tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và không thể thiếu trên mạng. con đường phát triển kinh tế, góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý thuế của đất nước” – ông Thắng nhấn mạnh.