Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022 với chủ đề “Nhận diện và tháo gỡ vướng mắc pháp lý để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển” do Bộ Tài chính tổ chức. Tư pháp tổ chức vào sáng 20-12, tại Hà Nội.

Năm 2022, gần 6000 văn bản kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, hơn 3 năm qua, tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp. Môi trường quốc tế bất ổn và đại dịch Covid-19 đặt ra nhiều khó khăn lớn chưa từng có, nhất là trong duy trì và phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp phải đương đầu với muôn vàn khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí tăng cao, thị trường biến động.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: Văn Nam.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch là nhiệm vụ rất quan trọng, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ hết sức quan tâm. Việc các cơ quan Nhà nước chủ động, tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tháo gỡ các nút thắt, nút thắt pháp lý để giúp doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh là rất cần thiết.

Hiệu quả hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật một số nơi chưa cao

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thẳng thắn chỉ ra, việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đáp ứng tốt nhất kỳ vọng của Đảng, Nhà nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chương trình, dịch vụ trợ giúp pháp lý. Hiệu quả hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật ở một số nơi chưa cao. Nguồn lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và người dân còn hạn chế.

Trong những năm qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương ngày càng quan tâm hơn đến công tác này. Riêng trong năm 2022, qua tổng kết, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã rà soát gần 22.000 văn bản có liên quan và đã kiến nghị, đề xuất bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ gần 6.000 văn bản cho thấy có sự chồng chéo về văn bản và đã được rà soát. và sửa đổi.

“Điều đó thể hiện quyết tâm rất lớn của Chính phủ, các bộ, ngành trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động xã hội khác” – Phó Thủ tướng. Thường trực Phạm Bình Minh cho biết.

Chương trình hỗ trợ pháp lý chuyên đề cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, cùng các chương trình hỗ trợ pháp lý chuyên đề, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm cung cấp thông tin pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tư vấn pháp luật cho nhiều doanh nghiệp. Các hiệp hội, ngành hàng cũng tích cực hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp.

Đổi mới công tác hỗ trợ pháp lý để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, trước tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cần phải hỗ trợ pháp lý để doanh nghiệp vừa hoạt động tốt trong lĩnh vực kinh tế – xã hội. nước và cạnh tranh hiệu quả trên thị trường nước ngoài là rất lớn. Yêu cầu về chất lượng, nội dung hỗ trợ, tư vấn pháp lý ngày càng cao đòi hỏi thời gian nhanh hơn. Qua đó đặt các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, các tổ chức dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý trước nhiệm vụ ngày càng nặng nề, trách nhiệm ngày càng lớn hơn.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ra Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ mới. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được vạch ra là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước, trong đó có yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác hỗ trợ tư pháp để thực hiện người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật dễ dàng hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh
Tổng quan diễn đàn. Ảnh: Văn Nam.

Trước yêu cầu của thực tế và yêu cầu của công tác TGPL, theo Phó Thủ tướng, những hoạt động như diễn đàn hôm nay phải thực sự là kênh trao đổi thiết thực, hiệu quả, thường xuyên giữa các bên liên quan. các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp về những vướng mắc trong thể chế, trong các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành; từ đó đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Trước yêu cầu thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác TGPL, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, diễn đàn phải thực sự là kênh trao đổi thiết thực, hiệu quả, thường xuyên giữa các cơ quan quản lý. quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp về những vướng mắc trong thể chế, trong các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành. Qua đó đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu các ý kiến của doanh nghiệp tại diễn đàn này, có phương án hỗ trợ, giải quyết kịp thời; chủ động nhận diện, cảnh báo, trao đổi về các khó khăn, vướng mắc pháp lý, giúp doanh nghiệp kịp thời có biện pháp khắc phục, trong đó có việc tiếp cận và sử dụng các phương tiện hỗ trợ pháp lý.