Bang Texas, Mỹ vừa cho phép các ngân hàng địa phương nắm giữ Bitcoin

Bộ Ngân hàng Texas, một cơ quan quản lý của tiểu bang điều hành các ngân hàng tiểu bang và giám sát các dịch vụ tài chính, đã đưa ra một thông báo vào thứ Năm cho biết rằng các ngân hàng địa phương được phép cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong tiểu bang.
Cơ quan này lưu ý rằng các ngân hàng Texas “có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ lưu ký tiền ảo, miễn là ngân hàng có các giao thức phù hợp để quản lý rủi ro một cách hiệu quả và tuân thủ luật hiện hành”.
Cơ quan quản lý giải thích ngắn gọn về tiền điện tử, nhấn mạnh rằng các loại tiền kỹ thuật số không tồn tại ở dạng vật chất, mà trên một chuỗi khối và do đó yêu cầu chủ sở hữu phải giữ khóa riêng để truy cập chúng. Cơ quan chức năng còn tuyên bố rằng các ngân hàng có thể thay mặt khách hàng lưu trữ tiền điện tử, bằng cách giữ bản sao khóa cá nhân của khách hàng hoặc giữ tài sản trực tiếp trong quyền giám sát của ngân hàng bằng cách tạo khóa riêng mới do ngân hàng nắm giữ.
“Cũng như phương thức dịch vụ lưu ký, ngân hàng có một số tùy chọn lưu trữ an toàn, mỗi tùy chọn có các đặc điểm riêng biệt liên quan đến mức độ bảo mật và khả năng tiếp cận. Ngân hàng sẽ phải xác định lựa chọn lưu trữ nào phù hợp nhất với hoàn cảnh, ”cơ quan này viết.
Bộ cũng đề cập rằng ngân hàng nên xác nhận sự tồn tại của phạm vi bảo hiểm đầy đủ với nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm của mình như một biện pháp để bảo vệ việc nắm giữ tiền điện tử của mình.
_________________________
Texas xa xôi giờ quá hấp dẫn cho thợ đào Bitcoin khi vừa tận dụng lợi thế về pháp lý và nguồn năng lượng điện gió dồi dào ở miền Tây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here