Chương trình đánh giá và công bố Doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI 100) là chương trình uy tín, do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD – VCCI) và Bộ Lao động phối hợp thực hiện. TB&XH, Bộ TN&MT và Tổng LĐLĐVN tổ chức thường niên từ năm 2016.

Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững vinh danh tập đoàn Phenikaa lần thứ 5 liên tiếp
Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Phenikaa nhận chứng nhận Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững

Trong hơn một thập kỷ phát triển, Tập đoàn Phenikaa luôn coi phát triển bền vững là kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Phenikaa xây dựng và củng cố nội lực trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành với gần 30 đơn vị thành viên trong nước và quốc tế, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn công nghiệp – công nghệ hàng đầu trên nền tảng sản xuất thông minh, công nghệ thông minh, vật liệu thông minh.

Tập đoàn xây dựng và phát triển hệ sinh thái năng động, bền vững, hướng tới đổi mới sáng tạo trên cơ sở liên kết chặt chẽ mô hình 3 nhà: nhà giáo – nhà khoa học – nhà sản xuất và doanh nghiệp. /.