Ngành Tài chính bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2022

by Admin

Ngành Tài chính bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2022

PV: Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng cho biết tóm tắt những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2022, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?

Bộ trưởng Hồ Đức Phúc: Là một năm đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của doanh nghiệp, địa phương, người dân cũng như ngành Tài chính. Cùng với các bộ, ngành khác, có thể đánh giá năm 2022 là một năm nhiều thắng lợi. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng chúng ta đã bứt phá và đạt được những kết quả to lớn.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 7,5% GDP, thu ngân sách đến nay đạt hơn 1.691 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán hơn 19%, vượt cùng kỳ khoảng 18%, và dự kiến vượt cùng kỳ. kỳ năm ngoái. khoảng 20%. Đây là thành công lớn khi chúng ta đã giảm được các loại phí, lệ phí, thuế, tiền chậm nộp, tiền thuê đất và các khoản thu khác của ngân sách theo gói hỗ trợ khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội. Ước tính nguồn hỗ trợ giảm thuế, phí và lệ phí trị giá khoảng 233 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Nợ công được quản lý chặt chẽ, các chương trình, dự án được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, năm 2022, chúng ta ổn định và duy trì nợ công ở mức khoảng 41-42%, trong đó nợ Chính phủ khoảng 40-41%, nợ nước ngoài khoảng 39-40%/ngưỡng Quốc hội cho phép. là 60%, chỉ số trả nợ hàng năm khoảng 19%/ngưỡng Quốc hội cho phép là 25% tổng thu ngân sách. Bội chi ngân sách dưới 4%, dưới mức Quốc hội cho phép. Đây cũng là thành công lớn của chúng tôi.

Như vậy, năm 2022 chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội và tài chính – ngân sách của năm. Chúng ta đã điều hành chính sách tài khóa rất hiệu quả, từ tiết kiệm tiền đến triển khai các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế. Những kết quả đạt được thể hiện thành tích to lớn của toàn ngành Tài chính.

PV: Dự báo năm 2023, tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới còn nhiều khó khăn, Bộ trưởng có thể cho biết những định hướng điều hành tài chính – NSNN để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm tới?

Bộ trưởng Hồ Đức Phúc: Năm 2023 là một năm đầy thách thức do tác động của tình hình quốc tế như: khủng hoảng chính trị, biến động kinh tế thế giới, lạm phát của các nước, lãi suất cao cũng như khủng hoảng năng lượng. .. tác động đến nền kinh tế nước ta. Trong nước, vấn đề tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, khó khăn của thị trường vốn khi lãi suất cao cùng với room tín dụng thấp, trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn… có thể tác động lớn đến nền kinh tế. nước ta vào năm 2023.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng, nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn. Bộ Tài chính sẽ tích cực tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó tạo mọi điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh; giữ chính sách tài khóa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.

Về phía Bộ Tài chính, trước hết là vấn đề hoàn thiện chính sách. Bên cạnh việc tham mưu cho Chính phủ trong điều hành chính sách tài khóa – một vấn đề quan trọng là hoàn thiện pháp luật để tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Năm 2022, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 17 nghị định, đang xây dựng 29 nghị định, cố gắng ban hành trong năm 2023. Cụ thể, năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành 68 thông tư, đến năm 2023 sẽ có gần 100 thông tư sẽ được ban hành. Vì vậy, cần thực hiện đúng, có chính sách phù hợp để tạo đà phát triển kinh tế.

Một vấn đề nữa là tạo nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế. Các nguồn lực đó có thể từ nguồn lực công như tài sản, đất đai, tài nguyên khoáng sản, nguồn thu ngân sách nhà nước, các quỹ nhà nước ngoài ngân sách… để dẫn dắt kinh tế ngoài quốc doanh phát triển. Đồng thời, ổn định thị trường chứng khoán, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp để chứng khoán thực sự là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế.

Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, đảm bảo điều hành linh hoạt, hiệu quả, luôn tạo sự hỗ trợ, bổ sung cho nhau để đảm bảo mục tiêu cuối cùng là nền kinh tế. phát triển bền vững và hiệu quả.

PV: Có thể thấy, công tác phối hợp rất quan trọng trong thực thi nhiệm vụ. Bộ trưởng kỳ vọng gì ở các bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp để chung tay cùng Bộ Tài chính và cả nước hoàn thành mục tiêu đề ra vào năm 2023?

Bộ trưởng Hồ Đức Phúc: Để có sự phối hợp tốt giữa các bộ, ngành và giữa các bộ với địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, vấn đề mấu chốt trước hết là tháo gỡ nút thắt. về pháp lý đối với các dự án, chương trình đang dở dang như bất động sản, hệ thống nhà máy, điện mặt trời, điện gió… để thúc đẩy hoàn thiện đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Thứ hai là đảm bảo các dòng vốn: Vốn tín dụng ngân hàng, vốn trái phiếu, vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dòng vốn khác để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Vì vậy, cần sự chung tay để đảm bảo dòng vốn thông suốt, làm sao để đồng tiền được lưu thông tốt nhất như “mạch máu” của nền kinh tế, không tạo cục máu đông.

Một vấn đề quan trọng khác là tập trung vào chuyển đổi kỹ thuật số. Gần đây, chúng tôi đã rất thành công trong công việc này. Về chính sách tài khóa, chúng ta đã rất thành công trong chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Đây là những vấn đề đòi hỏi phải đổi mới khoa học và công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi sẽ tạo ra các giải pháp mới để đạt được các mục tiêu mà Đảng và Quốc hội đã thông qua. Đồng thời phát triển nguồn nhân lực để tăng cường thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm gây mất an toàn kinh tế.

Chúng ta phải thực hiện rất quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp thì chắc chắn năm 2023 tiếp tục gặt hái thành công, tạo điều kiện để kinh tế – xã hội đạt kết quả cao.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!