Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đây là năm thứ 4 đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh. Để nâng cao chất lượng báo cáo, ngay từ đầu năm, các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với cơ quan tài chính các cấp công khai danh sách các đơn vị phải cung cấp báo cáo tài chính năm.

Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản hướng dẫn các đơn vị. Đồng thời, bố trí cán bộ kho bạc hỗ trợ kịp thời về nghiệp vụ, kỹ thuật, cung cấp địa chỉ khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng trên Cổng thông tin điện tử của KBNN.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 đã hoàn thành và đảm bảo chất lượng
Cán bộ Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu đang tổng hợp, lập Báo cáo Tài chính Nhà nước. Ảnh: Thùy Linh

Bà Trịnh Thị Loan – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, phạm vi của Báo cáo Tài chính Nhà nước 2021 được mở rộng hơn, đặc biệt là thông tin về tài sản hạ tầng giao thông đường bộ. Các tầng chứa nước sạch nông thôn do Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải quản lý trong điều kiện cơ sở dữ liệu không có đầy đủ thông tin. Đồng thời, trên cơ sở thống kê, phân tích các báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 655 đơn vị với các chế độ và phần mềm kế toán khác nhau đã phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổng hợp, phân tích đầy đủ từng chỉ tiêu từ từng báo cáo của từng đơn vị. Đặc biệt, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan cùng nhau thảo luận, tháo gỡ vướng mắc giúp cho việc lập Báo cáo tài chính Nhà nước đầy đủ, chính xác, kịp thời. .

Để nâng cao chất lượng báo cáo, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã bố trí cán bộ kho bạc hỗ trợ kịp thời về chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp địa chỉ hướng dẫn sử dụng khai thác trên Cổng thông tin điện tử. điện tử của KBNN.

Với sự nỗ lực của KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu cùng với các đơn vị KBNN trực thuộc và sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan, Báo cáo Tài chính Nhà nước tỉnh năm 2021 đã được hoàn thiện, đảm bảo chất lượng báo cáo. đúng tiến độ báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Báo cáo này sẽ cung cấp những thông tin có giá trị để các cấp lãnh đạo phân tích, đánh giá hiệu quả chi tiêu công và phân bổ nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian tới.