Tham gia lớp tập huấn có 50 cán bộ là thành viên Tổ biên soạn Chuẩn mực kế toán công Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành và giảng viên một số trường đại học, học viện trên địa bàn TP.HCM. Hà Nội và TP.HCM. Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 4
Quang cảnh buổi tập ngày 23/11. Ảnh: Minh Hiền

Chuẩn mực đào tạo đợt 4 được lựa chọn trên cơ sở tư vấn của các chuyên gia quốc tế, ý kiến đánh giá của các thành viên Ban soạn thảo, tổ biên tập Hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Trong các buổi đào tạo, ông Paul Mason – thành viên Ủy ban chuẩn mực kế toán công quốc tế đã giới thiệu, đồng thời thảo luận, làm rõ các vướng mắc liên quan đến dự thảo 5 chuẩn mực kế toán công. bao gồm: Chuẩn mực số 35- Báo cáo tài chính hợp nhất; CM số 36- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh; Tiêu chuẩn số 37- Thỏa thuận chung; CM số 38- Công bố lợi ích ở đơn vị khác; Chuẩn mực số 40- Hợp nhất trong Khu vực công.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đặt ra những câu hỏi còn tồn tại về việc các tiêu chuẩn đang được nghiên cứu ban hành trong giai đoạn 3, dự kiến vào năm 2023.