Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 189/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2022;

Văn bản số 7970/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/11/2022 về việc báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của BAB;

Văn bản số 8350/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2022 về việc báo cáo điều chỉnh thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của BAB.

Giới thiệu về Tổ chức phát hành.

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á.

Tên viết tắt: BAC A BANK.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 0383.844277; Số fax: 0383.841757 Website: www.baca-bank.vn;

Vốn điều lệ: 8.133.863.400.000 đồng (Tám nghìn một trăm ba mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng).

Mã cổ phiếu: BAB.

Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số hiệu tài khoản: 119962.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900325526 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 22/11/2022.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Mã số: 6419.

Sản phẩm/dịch vụ chính:

Sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng cá nhân: tiền gửi, cho vay, thanh toán, dịch vụ thẻ, các dịch vụ Ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

Sản phẩm/dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp: tiền gửi, cho vay, thanh toán, bảo lãnh, các dịch vụ Ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 47/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Nội dung công bố thông tin.

BAC A BANK đã được UBCK chấp thuận đề nghị điều chỉnh lãi suất chào bán thông qua Văn bản số 8350/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo điều chỉnh thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của BAB.

Thông tin trước điều chỉnh lãi suất (Đợt 2):

– Trái phiếu BAB202202-07L: Cố định 9,3%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-07C: Cố định 9,6%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-08C: Cố định 9,8%/năm.

Thông tin sau điều chỉnh lãi suất (Đợt 2):

– Trái phiếu BAB202202-07L: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,1%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-07C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,3%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-08C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,5%/năm.

Trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện quyền mua lại tại ngày thực hiện quyền mua lại tương ứng của mỗi trái phiếu, lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi kể từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn trái phiếu như sau:

– Trái phiếu BAB202202-07L: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,1%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-07C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,3%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-08C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,5%/năm.

Trong đó, “Lãi suất tham chiếu”: dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày xác định lãi suất. Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, Lãi suất tham chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.

Tổ chức phát hành sẽ công bố trên trang thông tin điện tử (website) về kết quả xác định lãi suất cho những người sở hữu trái phiếu vào trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi ít nhất 01 (một) ngày làm việc. Những người sở hữu trái phiếu đồng ý và cam kết rằng kết quả xác định lãi suất trái phiếu của tổ chức phát hành sẽ được áp dụng đối với toàn bộ trái phiếu trừ khi có sai sót về số học một cách rõ ràng.

Nếu pháp luật quy định cụ thể mức lãi suất Trái phiếu tối đa và mức lãi suất trái phiếu thỏa thuận tại bản cáo bạch này cao hơn mức lãi suất tối đa, thì mức lãi suất trái phiếu tối đa được phép theo quy định của pháp luật sẽ được áp dụng kể từ ngày quy định đó có hiệu lực.

Ngày xác định lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua trái phiếu. Ngày xác định lãi suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là ngày làm việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.

Các tổ chức liên quan.

Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB.

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Léman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 7300 7000 Fax: (028)7300 3751

Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC.

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3824 1991 Fax: (84.24) 3825 3973.