Ông Phạm Toàn Vượng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Agribank
Phó Thống đốc Thường trực NHNN trao các Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam cho các cá nhân mới được bổ nhiệm.

Tại hội nghị, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Thường trực NHNN đã trao các Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Phạm Toàn Vượng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Agribank giữ chức vụ Thành viên Hội nghị. Hội đồng. HĐQT), Tổng Giám đốc Agribank; bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương – Phó Tổng Giám đốc Agribank, ông Lê Xuân Trung – Phó Tổng Giám đốc Agribank giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.

Điều động, bổ nhiệm bà Từ Thị Kim Thanh – Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Agribank; bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản của Agribank làm Thành viên Ban kiểm soát Agribank.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2022, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Cũng tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã trao quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Agribank đối với ông Nguyễn Minh Trí.

Ông Phạm Toàn Vượng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Agribank
Ông Phạm Toàn Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Agribank phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) trao các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Chuẩn y đồng chí Phạm Toàn Vượng – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Thường trực Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Agribank giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chuẩn y bà Nguyễn Thị Thảo – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự Agribank giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020-2025 kỳ hạn; Chỉ định đồng chí Trần Văn Dũng – Ủy viên Hội đồng thành viên Agribank, đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Phó Tổng Giám đốc Agribank tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng đồng chí Phạm Toàn Vượng và các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. , các đồng chí được bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát Agribank, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực cùng tập thể Thường trực, Ban của Giám đốc. Chấp hành Đảng bộ Agribank lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Ông Phạm Toàn Vượng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Agribank
Công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Thường trực NHNN nhấn mạnh, việc bổ sung, kiện toàn các chức danh nhân sự cấp cao của Agribank nhằm kiện toàn toàn bộ bộ máy lãnh đạo, quản lý. . quản lý, đảm bảo nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và đáp ứng mục tiêu phát triển của Agribank, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của ngân hàng thương mại nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp. nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế quốc dân.

Đánh giá nhân sự được bổ nhiệm đều là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực quản lý, điều hành, đã có nhiều năm công tác, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo. Với vai trò là người lãnh đạo quản lý trong hệ thống Agribank cũng như trong ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN mong muốn và giao nhiệm vụ cho Ban Lãnh đạo Agribank tiếp tục phát huy truyền thống, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. , triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra, trong đó tập trung triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng phương án cơ cấu lại Agribank giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ và Nhà nước Bank, triển khai thủ tục tăng vốn điều lệ, tiếp tục thực hiện lộ trình thực hiện cổ phần hóa…

Thay mặt Hội đồng quản trị Agribank, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Phạm Đức Ấn bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và NHNN Việt Nam đối với Hoạt động của Agribank. .

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, tân Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN. cho sự hỗ trợ của họ. tin tưởng, giao nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế diễn biến phức tạp chưa từng có, đồng chí Phạm Toàn Vượng khẳng định quyết tâm sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Agribank đoàn kết, phát huy truyền thống và những thành tích đạt được trong thời gian qua, chung tay vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đưa Agribank phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.