Investment for creative startups to reach 5 billion USD in 2023 – 2025: Confab hinh anh 1
Những người tham gia hội nghị thượng đỉnh

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ là đối tác quan trọng của Chính phủ, các bộ, ngành để hỗ trợ, đóng góp ý kiến hoạch định các chính sách đầu tư liên quan đến khởi nghiệp, góp phần làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn. khu vực và thế giới nói chung.

Bộ sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu, báo cáo khả năng xây dựng luật đầu tư mạo hiểm, xúc tiến cơ chế thành lập quỹ hỗ trợ để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng.

Đề nghị các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, startup đồng hành cùng Bộ trong các công việc nhằm phác thảo cơ chế hỗ trợ hiệu quả, huy động nguồn lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo trong nước.

Kể từ năm 2019, hội nghị thượng đỉnh thường niên đóng vai trò là nơi kết nối các quỹ đầu tư quốc tế và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Tại các diễn đàn trước, các quỹ đầu tư đã cam kết đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với số vốn cam kết tăng dần, từ 425 triệu USD năm 2019 lên 815 triệu USD năm 2020.

Hai năm gần đây, vốn đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo đạt gần 2 tỷ USD cho thấy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế và khu vực.

Theo Bộ trưởng Dũng, 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam thu hút gần 500 triệu USD trong lĩnh vực công nghệ.

Đến nay, Việt Nam đã có 20 quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tư nhân được thành lập theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ, với tổng vốn điều lệ hơn 100 tỷ đồng (hơn 4,2 triệu USD).

Ông Dũng cho rằng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tạo tiền đề cần thiết cho sự phát triển mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo trong nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý cần sớm hình thành môi trường đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực chất, hiệu quả để thu hút hơn nữa đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước./.