State budget revenue surpasses nearly 20% of estimate hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Bộ Tài chính.

Trong tổng thu ngân sách, thu ngân sách trung ương vượt dự toán 19,3%, thu ngân sách địa phương vượt 20,4%.

Bộ cho rằng thu ngân sách cao nhờ phục hồi kinh tế, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến tăng 7,5% vào năm 2022, cao hơn kế hoạch.

Trong năm 2022, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, hoãn các loại thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, qua đó có đóng góp cho ngân sách.

Từ đầu năm đến ngày 15/12, đã có 193,4 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí được miễn, giảm, gia hạn.

Trong kỳ, chi ngân sách nhà nước ước đạt 1,45 triệu tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 72,4% dự toán, chi thường xuyên bằng 88,1%.

Bộ tích cực đưa ra các khuyến nghị đối với gói phục hồi kinh tế trị giá 347 nghìn tỷ đồng, trọng tâm là đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội và chuyển đổi số; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cắt giảm 10% chi thường xuyên so với định mức phân bổ ngân sách./.