JETRO survey: Nearly 60% of Japanese enterprises in Viet Nam make profit in 2022 - Ảnh 1.
Nguồn: jetro.org

Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản có ý định mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong một đến hai năm tới là 60%, tăng 4,7 điểm so với năm trước và cao nhất trong các nước Đông Nam Á.Theo JETRO, nguyên nhân chính giúp cải thiện lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam, trong cả lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất, là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội sau đại dịch.

Nhiều doanh nghiệp cho biết tình hình kinh doanh năm nay cải thiện so với năm ngoái do phục hồi mạnh sau dịch, đặc biệt ở ngành sản xuất hàng tiêu dùng và ngành dịch vụ.

Về triển vọng năm 2023, 53,6% doanh nghiệp Nhật Bản trả lời “cải thiện cao nhất ở châu Á và châu Đại Dương.

Khảo sát được thực hiện tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á và châu Đại Dương và nhận được phản hồi từ 603 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam./.