Hỏi: Công ty tôi kinh doanh dịch vụ logistics, đến ngày cuối cùng của tháng hiện tại khách hàng chưa chốt dữ liệu để xuất hóa đơn điện tử (E-Invoice) mà kéo dài sang 4, 5 ngày của tháng sau, vậy công ty Tôi muốn xuất hóa đơn sang tháng sau có được không?

Trả lời: Tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định:

“Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

4. Thời gian lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên cần có thời gian đối chiếu số liệu giữa bên cung cấp dịch vụ với khách hàng, đối tác như trường hợp bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ. hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung cấp nhiên liệu hàng không cho các hãng hàng không, hoạt động cung cấp điện (trừ các hoạt động quy định tại điểm h khoản này), dịch vụ nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ chuyển phát bưu chính (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ và chi hộ), dịch vụ viễn thông ( kể cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ logistics, dịch vụ công nghệ thông tin (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) được bán ra trong một thời kỳ nhất định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối chiếu số liệu giữa các bên , nhưng chậm nhất là ngày 07 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nguồn cung. tống đạt hoặc chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn quy ước. Thời hạn quy ước làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng được căn cứ vào sự thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với người mua…”.

Căn cứ quy định trên thì thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên thì cần có thời gian đối chiếu dữ liệu giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ với khách hàng, đối tác quy định tại Điểm a Khoản 4 Nghị định. Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối chiếu số liệu giữa các bên nhưng không quá ngày 07 của tháng tiếp theo tháng cung cấp dịch vụ. dịch vụ hoặc không muộn hơn 7 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian quy ước.