Cảng Hải Phòng sẽ giảm 50% phí hạ tầng từ ngày 1/1/2023
Hải Phòng giảm phí hạ tầng cảng biển từ 1/1/2023. (Ảnh: TL)

Từ ngày 1/1/2023, UBND TP. Hải Phòng được giao chỉ đạo các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Chính sách này giúp doanh nghiệp giảm nhiều áp lực về chi phí.

Hiện cả nước có 2 địa phương thực hiện thu phí kết cấu hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh cảng biển; trong thành phố nào. Hải Phòng áp dụng từ năm 2017 và TP. Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/04/2022.

Trước đó, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan đã nhiều lần kiến nghị, cho rằng việc thu phí kết cấu hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa là chưa hợp lý, chưa đúng đối tượng. Và cũng làm tăng gánh nặng, áp lực chi phí cho doanh nghiệp, từ đó làm giảm sức cạnh tranh và hiệu quả của doanh nghiệp vận tải thủy.

Từ những vấn đề trên, Bộ GTVT có văn bản đề nghị HĐND, UBND TP.HCM. Hải Phòng, TP. Thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh xem xét kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp về việc miễn, giảm phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển vận chuyển bằng đường thủy nội địa./.