Theo NHNN, trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do NHNN công bố, các TCTD chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hạn chế thấp nhất rủi ro về kỳ hạn. Tập trung cấp tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên (xuất khẩu nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao).

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo giảm lãi suất cho vay
NHNN tiếp tục chỉ đạo giảm lãi suất cho vay
Đã có 19 ngân hàng thông báo giảm lãi suất cho vay. Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau động thái tăng lãi suất của ngân hàng trung ương các nước.

Nguồn vốn cũng được định hướng tập trung cho các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu); xây dựng khu công nghiệp; cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; các dự án bất động sản nhà ở sắp hoàn thành và bàn giao, có khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn, đảm bảo tính pháp lý, thanh khoản tốt, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, dự án nhà ở thương mại có giá hợp lý.

NHNN cũng lưu ý các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản. là cấp tín dụng cho mục đích đầu tư kinh doanh bất động sản, trong đó kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng/nhóm khách hàng lớn, dự án quy mô lớn, phân khúc cao cấp. ..

Ngoài ra, các ngân hàng cũng được NHNN nhắc nhở đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước. NHNN đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Cắt giảm chi phí để giảm lãi suất

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục cắt giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các chi phí không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 15/4/2015. /2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. NHNN sẽ theo dõi các trường hợp tổ chức tín dụng tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng này.