Nhật Bản: Ngân sách tài khóa 2023 có thể lên tới mức kỷ lục 114.300 tỷ Yên
Trụ sở chính của Ngân hàng Nhật Bản tại Tokyo

Năm 2023 là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2023-2027. Chính phủ Nhật Bản dự kiến nâng tổng chi tiêu quốc phòng trong giai đoạn này lên 43 nghìn tỷ yên (khoảng 315 tỷ USD), tăng 15.500 tỷ yên so với giai đoạn 2019 – 2023.

Nhìn chung, tổng ngân sách quốc phòng có khả năng tăng từ 5,4 nghìn tỷ yên trong năm tài chính hiện tại lên 6,8 nghìn tỷ yên trong năm tới. Hai khoản chi lớn khác bao gồm chi phí an sinh xã hội và chi phí trả nợ có thể sẽ chiếm khoảng 50% ngân sách hàng năm.

Về doanh thu, chính phủ Nhật Bản ước tính tổng thu từ thuế đạt khoảng 69 nghìn tỷ yên trong năm tài chính tới. Vì vậy, nhiều khả năng Chính phủ Nhật Bản sẽ phải phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Nội các Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua dự thảo ngân sách cho tài khóa 2022 vào cuối tuần này. Nếu được thông qua, đây sẽ là năm thứ 11 liên tiếp ngân sách hàng năm của nước này đạt mức cao kỷ lục và là năm thứ 5 liên tiếp ở mức trên 100 nghìn tỷ yên.