Xuất cấp vật tư, thiết bị cho Ủy ban Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
Cấp máy phát điện các loại cho Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

Cụ thể, cấp 30 bộ xuồng cao tốc các loại; gồm 12 bộ kiểu DT3 (ST-750); 9 bộ loại DT2 (ST-660) và 9 bộ loại DT1 (ST-450).

Ngoài ra, cấp phát 1.220 bộ bạt cứu sinh các loại (gồm: 450 bộ loại 16,5 m2; 465 bộ loại 24,5 m2; 305 bộ loại 24,75 m2); 159.730 phao cứu sinh các loại (trong đó: 87.599 phao; 71.381 áo phao; 750 bè cứu sinh nhẹ); 147 bộ phương tiện chữa cháy đồng bộ (Máy bơm nước chữa cháy); 43 bộ máy phát điện các loại (trong đó: 25 bộ loại 50 KVA; 5 bộ 137 KVA; 10 bộ 136 KVA-150 KVA và 3 bộ 150 KVA); 23 bộ thiết bị khoan cắt và 10 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm tiếp nhận, phân bổ vật tư, thiết bị nêu trên cho các Bộ, ngành, địa phương theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị sau khi được cấp phát đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả; thực hiện đúng quy định về báo cáo kết quả.