Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, duy trì đà tăng trưởng Cục Thuế Quảng Ninh triển khai chương trình Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền Hải quan Quảng Ninh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, vượt thu ngân sách

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong khai thác, sử dụng tài nguyên, tỉnh đã tăng cường chỉ đạo rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, cấp phép đầu tư… tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. ; thường xuyên giám sát, thanh tra, kiểm tra các dự án sử dụng đất, đất khai thác khoáng sản, đá thải làm vật liệu san lấp trên địa bàn…

Năm 2022, tỉnh Quảng Ninh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của 13/13 địa phương về việc phê duyệt danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. , đất rừng đặc dụng giai đoạn đầu đến năm 2022 trên địa bàn. Cùng với đó, tỉnh đã phê duyệt giá đất cho 35 dự án mới, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thu ngân sách nhà nước.

Quảng Ninh: Sử dụng tiết kiệm tài nguyên tăng nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội
Quảng Ninh triển khai các dự án nhằm siết chặt việc phê duyệt các dự án liên quan đến tài nguyên để tăng nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội. Ảnh: Thế An.
Quảng Ninh đã tổ chức cho 29 tổ chức thuê với diện tích 262,09ha; giao đất cho 36 tổ chức, diện tích 857,44ha; gia hạn sử dụng đất cho 30 tổ chức, diện tích 449,77ha; thu hồi đất của 13 tổ chức, với diện tích 959,28ha…

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản và ban hành phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quyết định phê duyệt giá khởi điểm và tiền đặt trước để tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất. làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Quảng Ninh đã xây dựng đề cương, dự toán các dự án như: Điều tra, đánh giá tiềm năng sử dụng đất thải, tro, xỉ và một số loại chất thải rắn công nghiệp và đề xuất các giải pháp tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả của tài nguyên.

Quảng Ninh: Sử dụng tiết kiệm tài nguyên tăng nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất thải mỏ giúp bảo vệ môi trường, tránh lãng phí tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn Ảnh: Thế An.

Hàng năm, các mỏ than ở Quảng Ninh thải ra các bãi thải khoảng 150 triệu m3 đất đá. Tổng diện tích chiếm dụng khoảng 4.000 ha đất để chôn lấp. Tính đến nay, tổng trữ lượng đất đá thải mỏ rất lớn, khoảng hơn 2,1 tỷ m3, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, sạt lở đất đá trong mùa mưa bão. Để giải bài toán hài hòa lợi ích kinh tế và môi trường, Quảng Ninh đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) xây dựng phương án sử dụng đất đá thải mỏ than làm vật liệu san lấp. giúp tiết kiệm tài nguyên, thu hẹp diện tích bãi thải mỏ, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

Theo đánh giá của ngành chức năng, tại Quảng Ninh, tính riêng tài nguyên nước mặt, mỗi năm toàn tỉnh thiếu khoảng 8,146 triệu m3 nước; lượng nước ngầm có thể khai thác lên tới 617 triệu m3/năm, tương đương 1,6 triệu m3/ngày.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như rừng bị suy thoái, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, gia tăng dân số…, nguồn nước ngày càng suy giảm về trữ lượng. số lượng.

Xác định đảm bảo an ninh nguồn nước là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp. các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước.

Trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước; Khai thác, sử dụng khoáng sản và điện lực, Quảng Ninh cũng đã cấp, gia hạn, điều chỉnh 17 giấy phép, trong đó lĩnh vực tài nguyên nước 12 giấy phép, lĩnh vực khoáng sản 5 giấy phép. Đồng thời ban hành 4 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Cụ thể, tỉnh đã sửa chữa, nâng cấp, xây mới hàng chục hồ, đập với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hồ đập. yêu cầu phát triển bền vững kinh tế – xã hội của tỉnh.

Quảng Ninh: Sử dụng tiết kiệm tài nguyên tăng nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội
Hàng năm, Quảng Ninh không ngừng đầu tư, sửa chữa hệ thống nước sạch, thủy lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Thế An.

Quảng Ninh hiện có 730 công trình thủy lợi (176 hồ chứa, 460 đập dâng, 94 trạm bơm) phục vụ sản xuất lúa, hoa màu, cây ăn quả và cấp nước nuôi trồng thủy sản…

Hệ thống công trình thủy lợi không ngừng được đầu tư hoàn thiện, góp phần đảm bảo nguồn nước tưới cho 59.218 ha sản xuất nông nghiệp, 32.092 ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt, lợ trên địa bàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh triển khai hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030”. thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.