Theo Công văn 889/CĐ-TTg mới đây về nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan. . Các cơ quan liên quan gồm Bộ Công Thương, các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nghiên cứu việc sử dụng định danh xác thực điện tử trong giao dịch thương mại điện tử; gắn mã định danh điện tử với mã số thuế để quản lý thống nhất định danh công dân trên toàn bộ hệ thống ngành thuế theo định danh công dân… tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia hoạt động thương mại điện tử.

Định danh, xác thực người ký hợp đồng điện tử bằng thẻ căn cước công dân gắn chip
Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên trái ảnh) thăm khu trưng bày ứng dụng CCCD có gắn chip điện tử để xác thực danh tính chủ thể giao kết hợp đồng điện tử. Ảnh: CTV

Nếu như trước đây, thông tin cá nhân, doanh nghiệp phải thực hiện thủ công, giấy tờ hay xác minh nhân thân không chính xác thì nay với giải pháp ứng dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử. hợp đồng điện tử xác thực danh tính người giao kết hợp đồng điện tử trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an cung cấp, người dân và doanh nghiệp sẽ đảm bảo việc quản lý, thu thuế theo quy định. Công văn số 889 của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt đẩy mạnh thương mại điện tử trong quản lý, điều hành.

Định danh, xác thực người ký hợp đồng điện tử bằng thẻ căn cước công dân gắn chip
Khách tham quan được trải nghiệm nhận dạng và xác thực người ký hợp đồng điện tử bằng thẻ CCCD gắn chip. Ảnh: CTV

Việc ứng dụng thẻ CCCD có gắn chip định danh – xác thực điện tử trong hoạt động ký kết hợp đồng điện tử giúp Bộ Công Thương thuận lợi hơn khi triển khai Trục hợp đồng điện tử Việt Nam trong việc hỗ trợ các tổ chức chứng thực hợp pháp. Hợp đồng điện tử tiếng Việt định danh – xác thực điện tử chủ thể của hợp đồng điện tử. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử cũng có thể yên tâm cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử cho các tổ chức, cá nhân. Điều này phù hợp với tính pháp lý mà Bộ Công Thương quy định là người ký phải được chứng thực bản chính nhân thân từ Bộ Công an.

Trục phát triển hợp đồng điện tử của Việt Nam được tích hợp giải pháp xác thực thẻ CCCD bằng chip điện tử có yếu tố sinh trắc học để xác thực danh tính người giao kết hợp đồng điện tử thực hiện trên ứng dụng của FPT. nhu cầu thiết yếu để hoàn thiện các quy trình ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả, giảm lãng phí giấy tờ, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tạo môi trường hoạt động chuyên nghiệp.