Mô hình kinh tế vườn của Phụ nữ Khánh Hòa.
Mô hình kinh tế vườn của Phụ nữ Khánh Hòa.

Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới với 405 buổi tuyên truyền được tổ chức cho hơn 33.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp cận các chủ trương, chính sách pháp luật. của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, gia đình, cộng đồng xã hội.

Trong đó, đã duy trì 230 mô hình, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình không có trẻ SDD và bỏ học”, “Gia đình không có trẻ SDD và bỏ học”. nghỉ học”. gia đình không bạo lực và tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ bảo vệ môi trường”, “Phụ nữ trồng rau an toàn”, “Thu gom rác thải”…; duy trì và thành lập 60 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 9 mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” tại các xã đã đạt/đăng ký xã nông thôn mới nâng cao/xã nông thôn mới kiểu mẫu với 450 thành viên…

Bên cạnh đó, Hội đã triển khai và giải ngân vốn vay tín chấp với ngân hàng cho hơn 64.000 hộ được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống với tổng số tiền vay. hơn 2.300 tỷ đồng; tặng 766 phương tiện mưu sinh; tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh cho 620 phụ nữ khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế.