TP.Hồ Chí Minh: 23.000 sổ đỏ được cấp cho người dân trong năm 2022
23.000 hồ sơ nhà đất tại TP.HCM dự kiến được cấp giấy chứng nhận trong năm 2022. Ảnh: Minh họa

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, dự kiến năm 2022 giải quyết xác nhận 23.000 hồ sơ với giá trị hợp đồng chuyển nhượng là 91.851 tỷ đồng, tạo số thu thuế TNCN 4.123 tỷ đồng; lệ phí trước bạ 460 tỷ đồng và 35 tỷ đồng lệ phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở. tại địa phương sau khi thẩm định hồ sơ đủ điều kiện thực trạng.