Không dùng tiền mặt, bộ máy nhỏ gọn

Triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là việc đẩy mạnh triển khai Đề án TTKDTM trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2025 theo Quyết định số 1953/QĐ-KBNN ngày 29/4/2022 đã được Bộ Tài chính tích cực triển khai. đơn vị KBNN trong toàn hệ thống và đã mang lại nhiều kết quả tốt.

Ông Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc KBNN tỉnh Bắc Giang cho biết, thực hiện chủ trương chuyển đổi số, tăng cường công tác TTDN và Đề án phát triển hệ thống TTĐT của KBNN, KBNN Bắc Giang đã tích cực phối hợp với Sở GDĐT. Kho bạc Nhà nước Bắc Giang. các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành lập và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước tại Khu ĐTM, cũng như giao dịch tiền mặt tại các ngân hàng thương mại để thu, chi ngân sách nhà nước và các giao dịch thanh toán khác…

Nhờ chỉ đạo quyết liệt, làm tốt công tác tuyên truyền nên lượng tiền mặt tại trụ sở KBNN Bắc Giang đã giảm nhiều so với năm 2021 (hơn 10 tháng năm 2022 lượng tiền mặt sẽ giảm 82%, tương đương giảm 681 tỷ đồng. ). Thu NSNN bằng tiền mặt tại các đơn vị KBNN trực thuộc KBNN Bắc Giang là 28 tỷ đồng, giảm 103 tỷ đồng so với năm 2021. Đáng chú ý, đến thời điểm này, tại KBNN Bắc Giang và một số KBNN cấp huyện đang thực hiện nhiệm vụ. thuộc không còn giao dịch tiền mặt.

Kho bạc Nhà nước Bắc Giang ủy nhiệm thu, chi ngân sách nhà nước qua Vietinbank chi nhánh Bắc Giang. Ảnh: HT
KBNN Bắc Giang ủy nhiệm thu chi NSNN qua Vietinbank chi nhánh Bắc Giang. Ảnh: HT

Tại Kho bạc Nhà nước TP. Tại TP.HCM, thống kê hàng năm cho thấy, tỷ lệ thu chi tiền mặt tại trụ sở kho bạc khá lớn, tính đến ngày 31/5/2022, thu còn 727 tỷ đồng, chi 741 tỷ đồng. .

Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. HCM, ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết, kể từ ngày 1/6/2020, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh không phát sinh chứng từ thu, chi tiền mặt tại trụ sở chính. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên nắm bắt những vướng mắc, khó khăn khi triển khai các ứng dụng dịch vụ, kịp thời báo cáo KBNN để cải tiến, nâng cấp ngày càng thuận tiện hơn cho người sử dụng. .

Với sự vào cuộc tích cực của các đơn vị KBNN, đến nay, tỷ lệ thu không dùng tiền mặt trên toàn hệ thống đạt trên 99% tổng thu NSNN qua KBNN; Các khoản chi NSNN không dùng tiền mặt chiếm gần 99% tổng số chi qua KBNN. Đặc biệt, việc tăng cường ủy nhiệm thu, chi tiền mặt qua ngân hàng thương mại đã giúp giảm tải công việc thu, chi tiền mặt tại các đơn vị KBNN, giảm chi phí vận chuyển, kiểm đếm, lưu kho. giữ tiền mặt. Hiện hệ thống KBNN hầu như không còn tiền mặt trong kho nên một bộ phận công chức làm việc trong kho quỹ trước đây đã tiếp cận và chuyển dần sang công tác kế toán, tạo điều kiện để KBNN tinh giản bộ phận. máy, làm việc hiệu quả và hiệu quả.

Hoàn thiện, nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng hệ thống

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng theo phản ánh của các đơn vị KBNN, trong quá trình triển khai KBNN đã có những vướng mắc phát sinh. Chẳng hạn, ủy nhiệm thu cho ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu, tại Thông tư số 328/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN . và Thông tư 72/2021/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 328 chưa quy định cụ thể về hậu kiểm khoản thu NSNN, lập chứng từ nộp tiền trên chương trình phối hợp thu của NHTM, cũng như giấy nộp tiền hủy của ngân hàng. hạn chế rủi ro trong thu NSNN.

Đồng thời, việc mở và sử dụng thẻ chi tiêu công chưa hiệu quả, do phần lớn người sử dụng ngân sách còn ngại sử dụng thẻ này. Nguyên nhân là do thói quen sử dụng tiền mặt trong các giao dịch mua bán nhỏ, lẻ. Mạng lưới thiết bị chấp nhận thẻ còn hạn chế và tính bảo mật của thẻ tín dụng chưa cao.

Chọn đúng nhà cung cấp hàng hóa để thanh toán

Để hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng hiệu quả, theo KBNN, các đơn vị giao dịch thanh toán với KBNN cần chủ động lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa có tài khoản tại ngân hàng. giao dịch hoặc chấp nhận thanh toán qua POS (máy chấp nhận thẻ) để mua hàng hóa.

Theo đó, các đơn vị KBNN đang tiếp tục đề xuất KBNN hoàn thành việc nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng hệ thống thanh toán của KBNN đảm bảo kết nối, tích hợp liên ngân hàng với hạ tầng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. của các ngân hàng thương mại, hệ thống thanh toán bù trừ điện tử của Ngân hàng Nhà nước, kết nối hạ tầng cơ quan thuế, hải quan để thúc đẩy yêu cầu phối hợp thu, chi ngân sách nhà nước theo phương thức ngân hàng thương mại, theo hướng tăng thu, giảm chi. ở dạng điện tử.

Đối với các ngân hàng thương mại, cần bố trí hợp lý, hiệu quả mạng lưới máy ATM, thiết bị chấp nhận thẻ POS đảm bảo hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Đồng thời, các NHTM cần có chính sách giảm phí dịch vụ qua thẻ ATM, phí thanh toán chuyển khoản, phí mở thẻ đối với các tổ chức, cá nhân phải thực hiện CTM, giảm phí thanh toán POS với nhà cung cấp. bán lẻ hàng hóa trong nền kinh tế nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức TƯLĐTT.