Sáng ngày 20/12/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu, cán bộ, công chức và tổng kết công tác Bộ Tài chính năm 2022. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức. Chi bộ, cùng đại diện lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Thực hiện Quy chế dân chủ nghiêm túc, đầy đủ và toàn diện

Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Thị Tuyết Lan báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cán bộ, quản lý tài sản, tài chính và công tác thi đua khen thưởng. thưởng năm 2022 của Bộ Tài chính; đồng thời giải đáp các nội dung kiến nghị, vướng mắc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với các nội dung liên quan đến cán bộ, công chức.

Bộ Tài chính phát động thi đua hoàn thành thắng lớn nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Đức Minh

Theo bà Trần Thị Tuyết Lan, năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị trong ngành Tài chính và cơ quan Bộ Tài chính đã được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ quan tâm lãnh đạo. chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện nhằm phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhận xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm và đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển,…

Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với nhân dân, phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Tài chính, gắn công tác phòng, chống tham nhũng với từng nội dung công tác.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cơ quan và mối quan hệ với nhân dân; duy trì hoạt động của Tổ trực tiếp tiếp nhận thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động của cán bộ, công chức Bộ Tài chính.

Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính, tài sản; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi, nâng cao tinh thần đoàn kết trong cơ quan.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục quy định; chú trọng thiết lập mối quan hệ với người dân và doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các hội nghị doanh nghiệp, đặt hòm thư tiếp nhận vướng mắc, đối thoại với doanh nghiệp.

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo về công tác quản lý tài chính, tài sản tại Bộ Tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả thực hiện tiết kiệm chi từ nguồn kinh phí tự có để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; thi đua khen thưởng.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công đoàn Bộ Tài chính và các đơn vị: Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Quản lý công sản, Vụ Pháp chế, Vụ Đầu tư… đã phát biểu, thảo luận và đóng góp cho chương trình. hành động của Bộ Tài chính trong thời gian tới.

Khơi dậy niềm tự hào ngành Tài chính

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi điểm lại một số kết quả nổi bật Bộ Tài chính đã làm được trong năm 2022. Theo Thứ trưởng, chính sách tài khóa được ngành Tài chính triển khai hiệu quả. , góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giúp kinh tế – xã hội Việt Nam tiếp tục được duy trì, ổn định và tăng trưởng.

Bộ Tài chính phát động thi đua hoàn thành thắng lớn nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đề cập đến các hoạt động trong nội bộ Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi ghi nhận và biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. kiến thức, mang lại kết quả tốt vào năm 2022.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tài chính thích ứng với tình hình mới để thực hiện nhiệm vụ được giao; đổi mới tư duy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ngành; tiếp tục phát huy, củng cố vai trò tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, khơi dậy lòng tự hào của cán bộ, công chức Bộ Tài chính nói riêng và của ngành Tài chính nói chung. chính nói chung.

Tại hội nghị, sau lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 13 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 9 tập thể, Lễ phát động và ký kết giao ước thi đua Bộ Tài chính năm 2022 với khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phục hồi, phát triển , thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023”.

Bộ Tài chính phát động thi đua hoàn thành thắng lớn nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện 12 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính phát động thi đua hoàn thành thắng lớn nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: Đức Minh
Bộ Tài chính phát động thi đua hoàn thành thắng lớn nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể. Ảnh: Đức Minh