Bỏ sổ hộ khẩu từ 31-12-2022, người dân dùng giấy tờ gì để thay thế? ảnh 1

Bỏ sổ hộ khẩu từ 31-12-2022, người dân dùng giấy tờ gì để thay thế? ảnh 2