Quyết định xử phạt nêu rõ, CTCP Chứng khoán Việt Thành bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Cụ thể, công ty đầu tư hơn 15% vốn sở hữu vào một cổ phiếu niêm yết, theo đó: tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, công ty đầu tư 19,69% vốn sở hữu vào cổ phiếu Công ty. CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII); Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, công ty đã đầu tư 28,21% vốn vào cổ phiếu CII và 16,09% vốn vào Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB); Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, Công ty đã đầu tư 33,61% vốn sở hữu vào cổ phiếu CII.

Chứng khoán Việt Thành bị phạt do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư
Hình minh họa

Ngoài ra, công ty còn bị phạt 150 triệu đồng do báo cáo sai nội dung. Tại các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và ngày 31 tháng 3 năm 2022, Công ty không tính giá trị rủi ro thị trường bổ sung khi tính tỷ lệ an toàn tài chính cho khoản đầu tư. đầu tư vào cổ phiếu CII, VPB từ hơn 10% vốn cổ phần của công ty. Biện pháp khắc phục: buộc khai báo đúng thông tin đối với báo cáo sai nội dung.