Liên kết với các sàn thương mại điện tử để cập nhật dữ liệu

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 của Tổng cục Thuế, bà Nguyễn Thị Lan Anh – Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Tổng cục Thuế) cho biết, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, trong đó chú trọng tuyên truyền theo chuyên đề thông qua việc mở các chuyên mục về pháp luật thuế thông qua các chuyên mục. các phương tiện thông tin đại chúng.

Về hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã mở Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) để hỗ trợ DN ĐTNN đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam; xây dựng Cổng thương mại điện tử để tiếp nhận thông tin của tổ chức, cá nhân giao dịch trên sàn từ các sàn giao dịch thương mại điện tử, đồng thời thiết kế chức năng khai thuế, nộp thuế qua mạng trên cổng thương mại điện tử, phối hợp các sàn liên kết với cổng thương mại điện tử trên giao diện của sàn giao dịch thương mại điện tử.

Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Thế Dương
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Thế Dương

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, các tổ chức là chủ sàn giao dịch thương mại điện tử chỉ cần cung cấp thông tin qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bằng phương thức điện tử, không phải cung cấp thông tin cho từng cơ quan thuế. thủ công trong quá khứ. “Hiện ngành thuế đã triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile) để hỗ trợ cá nhân người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ và nộp thuế điện tử”, bà Lan Anh cho biết.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng đã tham mưu cho Bộ Tài chính ký kết các thỏa thuận hợp tác với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước… để phục vụ công tác quản lý thuế. Đồng thời, ngành Thuế hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan để đảm bảo cơ sở pháp lý thống nhất và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử. Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, đối chiếu thông tin theo chuyên đề quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử đối với một số doanh nghiệp trong nước và một số cán bộ công chức không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Bằng Thắng – Vụ trưởng Vụ Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế), cổng thông tin dành cho DN ĐTNN được đưa vào vận hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho DN ĐTNN chủ động thực hiện quyền đăng ký, kê khai nộp thuế. trực tiếp, từ đó tiết kiệm chi phí, thời gian, giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong nền kinh tế số.

Chính sách pháp luật đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế

Để tiếp tục quản lý hiệu quả hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới, bà Nguyễn Thị Lan Anh cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thuế để tăng cường quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới. hoạt động thương mại điện tử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật bằng nhiều hình thức.

Ngành Thuế tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để kết nối, lưu trữ thông tin hỗ trợ, kết nối với người nộp thuế dưới dạng điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro cho thương mại điện tử; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu, đưa ra cảnh báo khi vượt ngưỡng rủi ro và đề xuất các biện pháp quản lý thuế theo rủi ro đối với hoạt động thương mại điện tử (kết hợp dữ liệu cơ sở từ hóa đơn điện tử, thương mại điện tử).

42 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai nộp thuế

Sau gần 9 tháng đưa vào vận hành Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) (từ ngày 21/3/2022 đến nay), đã có 42 nhà đầu tư nước ngoài đăng ký, kê khai, nộp thuế từ nhiều quốc gia. Doanh thu từ dịch vụ kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới của Việt Nam đã được kê khai, nộp thuế trên Cổng thông tin dành cho công chức nước ngoài.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thường xuyên, chuyên đề đối với hoạt động thương mại điện tử. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, hiệp hội liên quan trao đổi, kết nối thông tin, phối hợp quản lý, hoàn thiện sửa đổi chính sách, pháp luật để tăng cường quản lý thương mại điện tử. . Tích cực tham gia đàm phán, xây dựng nội dung hiệp định đa phương về phân định quyền đánh thuế đối với thu nhập từ nền kinh tế số.

Theo GS.TS Hoàng Văn Cường – Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cần kiện toàn về mặt pháp lý để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc triển khai. biện pháp quản lý. Do có nhiều sản phẩm diễn ra trong quá trình giao dịch trên nền tảng mạng không thuộc sản phẩm hàng hóa nhưng được quản lý như hàng hóa thông thường nên việc đưa các sản phẩm này ra thị trường phải được quy định về mặt pháp lý. sản phẩm bị truy thu thuế.

Thứ hai, trong các giao dịch hàng hóa thông thường, người nộp thuế và người nộp thuế đều có mặt tại địa điểm quản lý thuế, nhưng trên không gian mạng, nhất là qua biên giới, người nộp thuế không có mặt. đây. Vì vậy, quản lý ở đây không phải là quản lý những người tham gia giao dịch mà là quản lý các hoạt động kinh tế. Dù hoạt động kinh tế diễn ra ở đâu thì vẫn phải chịu trách nhiệm nộp thuế. Vì vậy, cần có hành lang pháp lý để thực hiện quản lý, đảm bảo tính đồng bộ giữa các luật trong nước và đặc biệt là đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.