Hoàn thành mục tiêu của bạn

Để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao, ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể. có thể để đạt được kết quả tốt nhất.

Các đơn vị tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề tăng thu ngân sách nhà nước. Ngoài ra, các đơn vị thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, rà soát, nắm vững các nguồn thu, phân tích, đánh giá tình hình tăng, giảm thu từng tháng, dự báo xu hướng, tốc độ tăng thu các tháng cuối năm. năm thực tế trên địa bàn quản lý.

Với các giải pháp tích cực, đến hết ngày 15/12, toàn ngành Hải quan thu 420.192 tỷ đồng, bằng 119,4% dự toán, bằng 100% chỉ tiêu, tăng 14,1% so với năm trước. trong cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Nông Phi Quang – Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan), bên cạnh việc tích cực triển khai các nhóm giải pháp, nguyên nhân số thu NSNN của toàn ngành lớn là do tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu (XK) có thuế tăng 12,21% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều nhóm, mặt hàng có kim ngạch tăng như dầu thô, chất dẻo, hóa chất, xăng dầu, sắt thép, ô tô nguyên chiếc… Trong cuộc chiến chống buôn lậu, các đơn vị trong toàn ngành đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 16.031 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan; Thu ngân sách nhà nước đạt 425,6 tỷ đồng. Đặc biệt, hải quan các địa phương đã có nhiều nỗ lực.

Hải quan nhiều địa phương đã vượt thu ngân sách năm 2022. Ảnh: NL
Hải quan nhiều địa phương vượt thu ngân sách năm 2022. Ảnh: NL

Cục Hải quan Hà Nội là một trong những đơn vị thu sớm. Nếu số thu năm 2019 của Cục Hải quan Hà Nội là 23.690 tỷ đồng (vượt 10,2%); năm 2020 là 23.486 tỷ đồng (vượt 0,8%) và năm 2021 là 23.983 tỷ đồng (vượt 21,7%), kết quả thu nộp NSNN năm 2022 tiếp tục là con số ấn tượng, dự kiến khoảng 33.500 tỷ đồng (vượt 33.500 tỷ đồng). gần 22%).

Hải Phòng cũng là địa bàn có số thu hải quan tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, trên cơ sở đánh giá những khó khăn, thách thức, Cục Hải quan Hải Phòng xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách. hiện đại hóa nền hành chính, hải quan, đưa quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp đi vào thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cập nhật đến ngày 5/12/2022, toàn bộ thu đạt 115% chỉ tiêu giao cả năm. Dự kiến cả năm số vượt chỉ tiêu sẽ còn cao hơn.

Tại khu vực miền Trung, Cục Hải quan Hà Tĩnh đến hết ngày 15/12/2022 đã thu nộp NSNN bằng 106,96% dự toán được giao, bằng 102,70% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 19,11% so với cùng kỳ. cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh những đơn vị đạt kết quả tích cực, vẫn còn một số mặt còn khó khăn. Chẳng hạn, tại Lạng Sơn, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm do phía Trung Quốc duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm “Zero Covid”. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chỉ giữ nguyên 4 cửa khẩu gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng và cửa khẩu phụ Tân Thanh. Đến hết ngày 10/12/2022, toàn đơn vị mới thu nộp NSNN đạt 73,8% chỉ tiêu giao và giảm 46,1% so với cùng kỳ năm 2021…

Triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới

Năm 2023, kinh tế thế giới và trong nước được dự báo có nhiều khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt với những thách thức khách quan. Dự toán thu cân đối xuất nhập khẩu cũng được Quốc hội quyết định là 239 nghìn tỷ đồng.

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ thu được giao, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng cho rằng, cần tiếp tục tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh về chính sách thuế, quản lý thuế, quy định pháp luật thuế. chế độ kế toán, hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng để triển khai thí điểm nộp thuế điện tử 24/7 nhằm đảm bảo người nộp thuế có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Thuế XNK tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai công tác quản lý thu từ đầu năm 2023; tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu; chủ động đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đối với thu ngân sách nhà nước.

Hơn 2.600 cuộc kiểm tra sau thông quan

Từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã thực hiện KTSTQ 2.637 lượt, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt hành chính trên 542 tỷ đồng, đã thực thu vào NSNN hơn 377 tỷ đồng. Toàn ngành đã thực hiện 105 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị truy thu hơn 59,58 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 49 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan hải quan đã đôn đốc thu hồi và xử lý nợ thuế 318,08 tỷ đồng.

Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ đọng thuế; phân loại nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp, đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai người nợ thuế; không để phát sinh nợ mới, không để nợ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 cao hơn tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Cùng với đó, ngành Hải quan tích cực rà soát, kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân loại hàng hóa, xác định trị giá, xuất xứ hàng hóa, từ đó chỉ đạo chấn chỉnh các địa phương và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ theo quy định về truy thu, ấn định thuế, góp phần tăng thu ngân sách; tập trung phân tích, xác định các dấu hiệu nghi vấn và phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra, thanh tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các trường hợp hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của công ty. dự án ưu đãi đầu tư, hàng hóa miễn thuế để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.