13 khoản thu vượt dự toán

Đánh giá về kết quả thu ngân sách năm 2022, ông Nguyễn Trọng Tiến – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết, 13/16 khoản thu hoàn thành vượt dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 4.721,5 tỷ đồng, bằng 148% dự toán năm và bằng 86% cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị nộp tiền sử dụng đất và UBND các xã nộp tiền sử dụng đất đấu giá, số thu tăng thêm tương ứng là 1.521,5 tỷ đồng.

Cục Thuế Hải Dương thu ngân sách năm 2022 ước tăng hơn 4.200 tỷ đồng
Cục Thuế Hải Dương đã đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, đến nay tỷ lệ kê khai thuế điện tử đạt trên 99%. Ảnh: CTV.

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 4.495 tỷ đồng, đạt 145% dự toán năm, bằng 101% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thu 1.400 tỷ đồng do Công ty TNHH Ford Việt Nam Về sản lượng nộp thuế, ước cả năm công ty nộp thuế 2.100 tỷ đồng, bằng 135% so với cùng kỳ.

Tích cực đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Ông Nguyễn Trọng Tiến cho biết, Cục Thuế tích cực đồng hành, phối hợp triển khai các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế. thuế điện tử đạt trên 99%; nộp thuế điện tử trên 98%; hoàn thuế điện tử 100% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư; triển khai hóa đơn điện tử, triển khai hóa đơn may mắn; triển khai nộp trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai tại 12/12 huyện, thị xã, thành phố… Có thể khẳng định, đây là cơ sở để doanh nghiệp cân đối dòng tiền, tập trung thu hồi sản phẩm. kinh doanh và nuôi dưỡng thu nhập lâu dài.

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 2.988 tỷ đồng, đạt 129% dự toán năm; bằng 77% so với cùng kỳ, tương ứng số thu tăng 663 tỷ đồng do doanh nghiệp nộp thuế cao hơn; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 1.066 tỷ đồng, bằng 130% dự toán năm, bằng 109%; lệ phí trước bạ ước đạt 678 tỷ đồng, bằng 154% dự toán năm, bằng 111%; Thu khác ngân sách ước đạt 423 tỷ đồng, bằng 157% dự toán năm và bằng 98%…

Theo ông Tiến, để đạt được kết quả trên là nhờ sự chủ động trong chỉ đạo, triển khai công việc trên cơ sở phân công nhiệm vụ thu NSNN, quản lý thuế đến từng cán bộ và định kỳ kiểm tra, giám sát. việc thực hiện chức năng quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cụ thể, ước tính cả 5 cục thuế đã hoàn thành 831 cuộc kiểm tra, đạt 71% kế hoạch, tổng số truy thu, phạt, không hoàn, hoàn thuế GTGT, thất thu, khấu trừ qua nộp. thanh tra, kiểm tra khoảng 716 tỷ đồng; thu nợ phát sinh và số nợ thuế điều chỉnh giảm do điều chỉnh tờ khai trong năm 2022 là 3.000,7 tỷ đồng…

Tuy nhiên, theo ông Tiến, “còn 3/16 khoản thu hụt so với dự toán, số hụt thu 235 tỷ đồng. Trong đó, thu từ khu vực DNNN Trung ương ước thực hiện năm 2022 đạt 527 tỷ đồng đồng, đạt 527 tỷ đồng, đạt 527 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm, thu từ khu vực DNNN địa phương ước đạt 100 tỷ đồng, bằng 87% dự toán năm 2022, thuế bảo vệ môi trường ước đạt tỷ đồng 718 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm.

Giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Bộ Tài chính giao dự toán thu nội địa năm 2023 cho đơn vị là 15.155 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán năm 2023, Cục Thuế Hải Dương sẽ tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành quản lý thu NSNN, theo dõi sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. của doanh nghiệp để đánh giá, dự báo tác động của dịch bệnh đến thu ngân sách. Đồng thời, đơn vị tiếp tục đánh giá tác động từ việc áp dụng các chính sách hiện hành về thu để chủ động xây dựng các kịch bản thu NSNN theo tháng, quý; theo từng nguồn thu, từng đối tượng nộp thuế (NNT) và gắn với trách nhiệm thực hiện của từng lãnh đạo, công chức thuế để kịp thời đề xuất các giải pháp thu ngân sách phù hợp với từng thời kỳ.

Đơn vị cũng sẽ tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện các chính sách thuế mới; định kỳ hàng tháng công khai các doanh nghiệp, nhà đầu tư nợ thuế, phí và các khoản thu về đất trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Cục Thuế Hải Dương thu ngân sách năm 2022 ước tăng hơn 4.200 tỷ đồng
Cán bộ Cục Thuế Hải Dương tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Ông Tiến cho biết, đơn vị sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý, thu hồi nợ đọng thuế. Phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh nợ thuế mới, nhất là tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp khi hết thời gian gia hạn. Tăng cường rà soát, đối chiếu, công khai thông tin người nợ thuế và kiên quyết thực hiện cưỡng chế đối với các khoản nợ thuế chây ỳ, chây ì.

Ngoài ra, đơn vị còn tập trung xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các dự án trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu; tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như: Kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm có dấu hiệu chuyển giá…; đôn đốc người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời các kết luận thanh tra, kiểm tra thuế, kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.

Chống thất thu ngân sách với hộ kinh doanh thông qua dữ liệu hóa đơn điện tử

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, ngành thuế tăng cường quản lý hộ kinh doanh cả về số lượng hộ kinh doanh lập bộ cũng như mức thuế khoán bình quân. Tập trung rà soát, chống thất thu NSNN đối với hộ kinh doanh thông qua dữ liệu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp đã xuất cho hộ kinh doanh; đôn đốc hộ, cá nhân kinh doanh nộp đầy đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.