Thủ tướng dự khánh thành Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung.
Thủ tướng dự khánh thành Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.
Thủ tướng dự khánh thành Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong.
Thủ tướng dự khánh thành Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong.
Thủ tướng dự khánh thành Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung.
Thủ tướng dự khánh thành Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm mới của Samsung tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D).