Kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Qua công tác theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tài chính đã kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó có giải pháp xử lý kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý. nhà nước trong lĩnh vực được phân công.

Trên thực tế, công tác theo dõi thi hành pháp luật được Bộ Tài chính triển khai thường xuyên, liên tục. Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình xây dựng và ban hành, Bộ Tài chính đã thẩm định thủ tục hành chính; tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, cơ quan, đơn vị có liên quan và đăng tải công khai để lấy ý kiến rộng rãi. Các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành hợp hiến, hợp pháp, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, khả thi và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Năm 2022, với số lượng rất lớn các quy định được ban hành liên quan đến chính sách tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và các gói hỗ trợ ngoài chương trình. thì công tác theo dõi thi hành pháp luật càng trở nên quan trọng và cấp thiết.

Bộ Tài chính đã phối hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.
Bộ Tài chính đã phối hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.

Đặc biệt, liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế, năm 2022, Bộ Tài chính đã phối hợp trình cấp có thẩm quyền các cấp chính quyền ban hành nhiều văn bản như: Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách miễn thuế, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15…

Các quy định trên đã góp phần giảm chi phí dân sinh, giúp khôi phục sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, gián tiếp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi nền kinh tế. phục hồi kinh tế vào năm 2022. Đồng thời, các chính sách đã hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội sau dịch Covid-19 và phù hợp với bối cảnh chung của đất nước trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Dự kiến, việc thực hiện các giải pháp này trong năm 2022 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí khoảng 233 nghìn tỷ đồng; trong đó, số thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm khoảng 98 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng.

Tích hợp với thanh tra, kiểm tra

Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về theo dõi thi hành pháp luật, trong đó ưu tiên lồng ghép theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật. pháp luật với công tác kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, ngành Tài chính triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để kịp thời cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật tài chính đến các đối tượng.

Hàng năm, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện thanh tra theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật; đánh giá việc tuân thủ pháp luật của đối tượng thanh tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, Bộ Tài chính đánh giá những vướng mắc, khó khăn trong thi hành pháp luật, những bất cập trong quy định pháp luật để kiến nghị biện pháp xử lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính.

Phát hiện vấn đề nhanh chóng, có giải pháp xử lý nhanh chóng

Công tác theo dõi thi hành pháp luật được Bộ Tài chính quan tâm thường xuyên, liên tục. Qua đó, Bộ Tài chính kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với thực tế, từ đó có giải pháp xử lý kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên lĩnh vực. giao.

Để bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về thanh tra, Bộ Tài chính còn giám sát việc chấp hành pháp luật của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; việc đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động thanh tra để kịp thời có ý kiến với người ra quyết định thanh tra, từ đó nâng cao chất lượng cuộc thanh tra. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tiến hành thanh tra theo chức năng của mình.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành ngành Tài chính đã thực hiện 70.295 cuộc thanh tra; kiểm tra 780.957 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính hơn 65 nghìn tỷ đồng; số tiền truy thu gần 11 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng đã thực hiện có hiệu quả việc trao đổi thông tin, phối hợp với cơ quan công an trong phòng, chống tội phạm, phối hợp cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra có liên quan. đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm; đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xây dựng chính sách trên tinh thần “dám làm, dám chịu trách nhiệm”

Tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Tài chính mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý ngành Tài chính cần tập trung xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật tài chính, bảo đảm phát triển bền vững. an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu Chính phủ đề nghị ngành Tài chính tập trung xây dựng chính sách pháp luật. Bởi trên thực tế, trong quá trình vận động của cuộc sống, chính sách cũ, thậm chí chính sách mới ban hành chưa chắc đã “bao quát” hết thực tế phát sinh nên Thủ tướng khuyến khích những người làm. chính sách pháp luật rất tự tin, bình tĩnh, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan và thực thi nhiệm vụ trên tinh thần “luôn đổi mới, khơi gợi nguồn lực từ tư duy, động lực từ đổi mới”. , sức mạnh từ nhân dân. Hãy đổi mới để hoàn thành công việc. Phải tự tin, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Năm 2023, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục khó khăn và có thể có những biến động bất lợi khó lường, vì vậy ngành Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện vai trò trụ cột khi vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa triển khai thực hiện các chính sách trong chương trình mục tiêu – xã hội. phục hồi và phát triển kinh tế. Theo đó, các chính sách tài khóa phải đi trước một bước.

Trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát các chính sách thuế, phí, lệ phí hiện hành để tổng kết, đánh giá, cân nhắc các phương án tiếp theo phù hợp với “sức khỏe” của DN và nền kinh tế. nền kinh tế. Bộ cũng sẽ thực hiện nghiêm túc kế hoạch về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Được biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hệ thống hóa danh mục văn bản quy phạm pháp luật; cập nhật thông tin về các văn bản mới ban hành, đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ mới; hỗ trợ pháp lý, tư vấn chính sách thuế, tài chính cho doanh nghiệp và người dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu lực, phát huy tác dụng của chính sách.